Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 

Mia

Är förälder i klass:
8

Uppdrag: Ledamot, ansvarar för föräldramöten

Brinner för: Mycket! I det här sammanhanget för en skola där var och en får blomstra och där dagarna är meningsfulla för alla barn

För övrigt tycker jag: Att det aldrig är för sent att ge upp (det kan man alltid göra senare…)

           
Frida

Martina

 
Jessika
 
Emmie
 
Kajsa
 

Mia

  Enes
                     

Louise

 
Kristina